21/01/2013
«Εκφοβισμός και βία στο Σχολείο: Τι γνωρίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε» , του Dan Olweus.

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. κυκλοφόρησε στα ελληνικά το διεθνώς αναγνωρισμένο εγχειρίδιο του Dan Olweus, για το πρόβλημα του εκφοβισμού στο σχολείο και τους τρόπους αντιμετώπισής και πρόληψης του φαινομένου. Μέσω των μεγάλης κλίμακας ερευνών του συγγραφέα, μαθαίνουμε ότι ο εκφοβισμός είναι σημαντικό πρόβλημα σε όλες τις κοινωνίες όπου έχει μελετηθεί έως σήμερα, και ότι πάνω από το 15% του σχολικού πληθυσμού στα δημοτικά και στα γυμνάσια σχολεία, έχουν υπάρξει είτε θύτες είτε θύματα σχολικού εκφοβισμού. Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο σε διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, γονείς, σε φοιτητές Ιατρικής, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, καθώς και Σχολών ΤΕΙ αντίστοιχων τμημάτων για την εφαρμογή μιας «συνολικής σχολικής προσέγγισης του εκφοβισμού», και περιέχει έναν πολύτιμο οδηγό για να βοηθήσει του εκπαιδευτικούς και τους γονείς να αναγνωρίζουν εάν ένα παιδί θυματοποιείται ή κάνει τον νταή σε άλλους, καθώς και πώς να το αντιμετωπίσουν.

Το βιβλίο του Olweus είναι απαραίτητο σε όλους όσοι εργάζονται ή βρίσκονται κοντά σε παιδιά και νέους.