Ποιές είναι οι δραστηριότητες της γραμμής;

Παράλληλα με την τηλεφωνική συμβουλευτική, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες, για να ενημερώσουμε το κοινό για θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Συνεργασία με σχολεία
Πραγματοποιούμε προγραμματισμένες συναντήσεις έπειτα από πρόσκληση είτε με συλλόγους δασκάλων, καθηγητών και γονέων είτε και με τους ίδιους τους μαθητές, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τη λειτουργία της «Γραμμής-Σύνδεσμος» και να συζητήσουμε θέματα που απασχολούν τους εφήβους γύρω από την ψυχοκοινωνική τους υγεία

Συνεργασία με μέσα μαζικής ενημέρωσης
Δημοσιεύουμε συχνά άρθρα στον τύπο και τροφοδοτούμε τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. με υλικό σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων

Συμμετοχή σε συνέδρια
Συμμετέχουμε σε συνέδρια, τοπικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια, για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών και των εφήβων

Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων
Θέματα που απασχόλησαν τους καλούντες παρουσιάζονται αναλυτικά και με στατιστικά στοιχεία, για να προκαλέσουν γενικότερο ενδιαφέρον για την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών και των εφήβων

Δημιουργία καταλόγου με υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Έχουμε δημιουργήσει έναν κατάλογο με υπηρεσίες ψυχικής υγείας από όλη την Ελλάδα στις οποίες παραπέμπουμε τους ανθρώπους που καλούν, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών
Έχουμε αναπτύξει πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών όπου συμμετέχουν νέοι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας

Συνεργασία με άλλες τηλεφωνικές γραμμές
Συνεργαζόμαστε με άλλες τηλεφωνικές γραμμές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Είμαστε μέλος του διεθνούς οργανισμού:

Child Helpline International (CHI)