Η «Γραμμή  Υποστήριξης  Εκπαιδευτικών 111 30» λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 9.00 έως 13.00 μ.μ.. και παρέχει τηλεφωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς  για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

Επιπλέον, μέσω της γραμμής υποστήριξης γίνονται δεκτά αιτήματα για την «Μονάδα  Άμεσης Παρέμβασης  στην Κρίση» η οποία αναλαμβάνει περιστατικά εκφοβισμού και ακραίας βίας σε πανελλαδική εμβέλεια  αφού προηγηθεί καταγραφή και εκτίμηση του περιστατικού από την ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ


Πώς να μιλήσω στους γονείς παιδιών που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού;

Πρόκειται για μία συζήτηση που τις περισσότερες φορές δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς καθώς αισθάνονται πως οι γονείς μπορεί να κατηγορήσουν το σχολείο ή και τους ίδιους, ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται πως μια τέτοια παρέμβαση είναι εκτός του ρόλου τους. Σε αυτή την κουβέντα είναι χρήσιμο να σκεφτείτε ότι

  • Αναγνωρίστε τους φόβους και τις ανησυχίες τους.
  • Αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους ο εκφοβισμός αποτελεί πρόβλημα (λειτουργία του σχολείο, συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις).
  • Εστιάστε στην συμπεριφορά και όχι στην προσωπικότητα του παιδιού.
  • Επιμείνετε στον ρόλο τους ως σύμμαχοι του σχολείου για τη λύση του προβλήματος και ενημερώστε τους για τον τρόπο δράσης του σχολείου σε θέματα εκφοβισμού.
  • Ενθαρρύνετε να καλέσουν στην συμβουλευτική τηλεφωνική υπηρεσία για γονείς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΨΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ -ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε έχει ανάλαβει μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αρμόδια ομάδα θα αξιολογήσει το αίτημά σας και θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Αιτιολογία Επικοινωνίας*

Ομιλία σε εκπαιδευτικούς και γονείς

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς

Συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα παρέμβασης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Ενημερωτικό Υλικό

Άλλο:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης*

Σχολικός/η Σύμβουλος

Υπεύθυνος/η Αγωγής Υγείας

Διευθυντής/τρια

Σύλλογος Διδασκόντων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Άλλο:

Στοιχεία Επικοινωνίας/Περαιτέρω Σχόλια*