Πώς να μιλήσω σε ένα παιδί που εκφοβίζει;

Είναι σημαντικό στην προσπάθεια αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο να είστε ενήμεροι για την ύπαρξη του φαινομένου και ευαισθητοποιημένοι. Είναι μέρος του ρόλου σας να προστατεύετε τους μαθητές στο σχολείο.

Αν διαπιστώσετε πως ένα παιδί εκφοβίζει είτε από δική σας παρατήρηση του περιστατικού μέσα στο χώρο του σχολείου, είτε από κάποιο άλλο παιδί που το καταγγέλλει έχει πολύ μεγάλη σημασία να του μιλήσετε ώστε να καταλάβει την σοβαρότητα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συμπεριφορά αυτή στον ίδιο καθώς και στους συμμαθητές του και ότι χρειάζεται να σταματήσει. Πριν από τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο παιδί που έχει εκδηλώσει εκφοβιστική συμπεριφορά. Σε αυτή την κουβέντα είναι χρήσιμο να σκεφτείτε ότι

  • Ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτός. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους βίαιη συμπεριφορά (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική), γιατί παραβιάζει τους σχολικούς κανόνες και θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες.
  • Ενθαρρύνετε τον να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει και διερευνήστε τους λόγους που τον οδηγούν σε αυτού του είδους την συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να δείξετε στο παιδί ότι δεν αποδέχεστε τη συμπεριφορά του και όχι το ίδιο ως άτομο.
  • Ενημερώστε το ότι θα πρέπει οι γονείς του να πληροφορηθούν για την κατάσταση στο σχολείο και θα συνεργαστούν όλοι μαζί για να τον βοηθήσουν.
  • Ενθαρρύνετε το παιδί ή τον έφηβο να καλέσει στην συμβουλευτική τηλεφωνική υπηρεσία για παιδιά και εφήβους.
  • Καλέστε στην συμβουλευτική τηλεφωνική υπηρεσία για εκπαιδευτικούς.

Στην περίπτωση που πρόκειται για ομάδα παιδιών που εκφοβίζουν η παραπάνω συζήτηση θα πρέπει να γίνει με το καθένα ξεχωριστά και διαδοχικά ώστε να μην υπάρχει στο ενδιάμεσο χρόνος για συζήτηση μεταξύ τους η οποία ενδεχομένως θα τους φορτίσει.