Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) ιδρύθηκε το 1991 στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση, με τη νομική μορφή του επιστημονικού μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Επιστημονικός υπεύθυνος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι ο κ. Ι. Τσιάντης, αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα μέλη της περιλαμβάνονται έγκριτοι επιστήμονες με πολύχρονη και διακεκριμένη θητεία στο τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, με μεγάλη κλινική εμπειρία και σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. αναπτύσσει δραστηριότητες στους τομείς της λειτουργίας υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους (Κέντρο Ημέρας, Ξενώνες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας κ.α.), υλοποιεί προγράμμάτα και παρεμβάσεις προαγωγής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, διενεργεί σχετικές έρευνες και ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδίδει βιβλία και παράγει εκπαιδευτικές ταινίες. Επίσης, διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια.

H Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο από το 2005 με το συντονισμό διακρατικών παρεμβάσεων και οργανώνοντας μια πανελλαδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Μια σειρά από δράσεις διοργανώθηκαν σε σχολεία της επικράτειας όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές. Οι δράσεις αυτές συνεχίζονται και στις μέρες μας.

Χρηματοδοτούμενη από δύο διεθνή προγράμματα Daphne, έχει εφαρμόσει ειδικές δράσεις για την πρόληψη του εκφοβισμού στα Σχολεία και έχει συντονίσει έρευνα σε διακρατικό επίπεδο, η οποία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης παρέμβασης σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Η αξιολόγηση της παρέμβασης στα σχολεία έδειξε μείωση στην εκφοβιστική συμπεριφορά, αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και καλύτερο συναισθηματικό κλίμα μέσα στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε με τη δημιουργία ενός προγράμματος ενάντια στην ενδοσχολική βία, το οποίο θα καλύπτει όλο το ηλικιακό φάσμα της σχολικής ζωής ενός παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού με τίτλο «STOP στην Ενδοσχολική Βία». Το πρόγραμα αποσκοπεί στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, ελαττώνοντας την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον και τον κίνδυνο ανάπτυξης αντικοινωνικών συμπεριφορών που συχνά σχετίζονται με το πρόβλημα της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία.

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, προσφέρονται ευέλικτα σχήματα, με θεωρητικά καθώς και βιωματικά μέρη, σχεδιασμένα τόσο για γονείς και εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενημερωθούν σε σχέση με το θέμα, όσο και για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα παρέμβασης και υποψήφιους εκπαιδευτές του προγράμματος. Πυρήνας αυτών των εκπαιδευτικών σχημάτων είναι η συνεργατική, υποστηρικτική σχέση μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων δασκάλων ή ψυχολόγων, με σκοπό την κατανόηση του φαινομένου και την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων παρέμβασης και πρόληψης φαινομένων εκφοβισμού.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών ημερίδων, ομιλιών και δράσεων σε σχολεία ή συλλόγους που ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό, τους γονείς, τα παιδιά και την κοινότητά τους. Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν μια καλή αφετηρία, ώστε μια ολόκληρη κοινότητα να ενημερωθεί, να ενδυναμωθεί και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις απέναντι στο φαινόμενο του εκφοβισμού.